Kaart teksten condoleancekaarten

A gift for such a little while

A gift for such a little while,
Your loss just seems so wrong,
You should not have left before us,
It’s with loved ones you belong.

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is.

Alle goede herinneringen blijven, maar er komen geen nieuwe bij

Alle goede herinneringen blijven,
maar er komen geen nieuwe bij.

Alles gaat door

Alles gaat door.
De ziel vindt zijn weg en leeft.

Als het er echt toe doet, schieten woorden tekort

Als het er echt toe doet
schieten woorden tekort

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde.

Als leven lijden wordt, is sterven een gewin

Als leven lijden wordt,
is sterven een gewin.

Als terugkijken pijn doet

Als terugkijken pijn doet
Vooruitkijken je bang maakt
Kijk dan naast je
Ik ga met je mee
Ik ben altijd bij jou
Alle dagen
- Mattheus 28:20

Altijd waar wij zijn

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan
zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren

Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren.

Bijzondere mensen sterven niet

Bijzondere mensen sterven niet,
zij gaan wel, maar blijven toch voor altijd.

Bloemen op het graf

Bloemen
leg ik op je graf
en eenzaam
ga ik weer heen.

Condoleance/rouwkaart

Groot mens, warm hart, zoveel liefde. En nu zoveel verdriet….

Dit jonge leven waar zoveel liefde van uitging zo te moeten zien heengaan is onverteerbaar. En niet te begrijpen.

We hadden elkaar veel eerder moeten tegenkomen. Maar voor de tijd die we samen hadden, ben ik meer dan dankbaar.

Er is een vaste wet in ons leven: als de ene deur zich voor ons sluit, gaat een andere open.

De dood gaat niet over de dood

De dood gaat niet over de dood
maar over wat je met je leven hebt gedaan

De dood is een kaars die uitgaat als de nieuwe dag aanbreekt

De dood is een kaars die uitgaat
als de nieuwe dag aanbreekt.

De dood is onbegrepen

De dood is onbegrepen
zolang het onbegrijpelijk is te leven

De duisternis van het graf

De duisternis van het graf,
is het ochtendgloren van een nieuwe dag.

De hemel in u

U moet niet zorgen dat u in de hemel komt,
Maar dat de hemel in u komt.

De herinnering is geboren

Wat zo diep in het hart zit
kun je door de dood niet verliezen
De herinnering aan een bijzonder mens
is geboren.

De herinnering is het enige paradijs

De herinnering is het enige paradijs
waaruit wij niet verdreven kunnen worden.

De Nacht kan nog zo donker zijn, de Zon gaat altijd weer schijnen

De Nacht kan nog zo donker zijn,
de Zon gaat altijd weer schijnen.

De tijd gaat nu verder, al is het zó anders

De tijd gaat verder al is alles anders.

De wet van het leven

Wie ergens valt,
staat ergens anders weer op.
Dat is de wet van het leven.

Death leaves a heartache

Death leaves a heartache
no one can heal;
Love leaves a memory
no one can steal .
- From a Headstone in Ireland

Die ene ster

Dan straalt daar weer die ene ster,
dus is onze [NAAM DIERBARE] eigenlijk nooit weggegaan.