Mooie religieuze teksten

Heb je geen inspiratie voor een religieuze tekst? Wij hebben daarom speciaal voor jou een aantal religieuze teksten verzameld voor op een religieuze kaart .

Meer: Christelijke teksten

Eerste spirituele kaart gratis

1 Korinthe 13 : 13

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde. (1 Korinthe 13 : 13)

Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid

Alle dingen hebben tijd maar Gods liefde eeuwigheid. (Gezang 426)

Als je geen dromen meer hebt

Als je geen dromen meer hebt en geen speelse gedachten, is je leven voorbij.

De Nacht kan nog zo donker zijn, de Zon gaat altijd weer schijnen

De Nacht kan nog zo donker zijn, de Zon gaat altijd weer schijnen.

De tijd gaat vlug

Gebruik het uur, het is kort van duur, de tijd gaat vlug, keert nimmer terug!

Do not go gentle in that good night

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. - Dylan Thomas

Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today.

Dream as if you'll live forever Live as if you'll die today.

Een mens kijkt naar daden, maar God weegt bedoelingen

Een mens kijkt naar daden, maar God weegt bedoelingen. - Thomas A. Kempis

For a long time they looked at the river beneath them

For a long time they looked at the river beneath them, saying nothing, and the river said nothing too, for it feld very quiet. A.A. Milne

Gezang 1 : 4

God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin. (Gezang 1 : 4)

Gezang 291

Nooit kan 't geloof te veel verwachten. (Gezang 291)

Gezang 473 : 1 en 5

Neem mijn leven, laat het, Heer toegewijd zijn aan uw eer. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij. (Gezang 473 : 1 en 5)

Het leven is een gunst maar hoe te leven is een kunst

Het leven is een gunst maar hoe te leven is een kunst.

I'm here

I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you.

In het leven lopen de zaken niet mis

In het leven lopen de zaken niet mis; ze gaan hooguit anders dan je had verwacht, gepland of gehoopt. - Katinka Price

Je voudrais tant que tu te souviennes

Je voudrais tant que tu te souviennes.

l'Eternel est mon Berger

l'Eternel est mon Berger Je veux qu'on rie Je veux qu'on danse Je veux qu'on's'amuse comme des fous

Life is what happens to you, when you are making other plans

Life is what happens to you, when you are making other plans.

Nahum 1 : 7

De Heere is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid en Hij kent hen die op Hem betrouwen. (Nahum 1 : 7)

Niet de voorbije dagen zijn het leven

Niet de voorbije dagen zijn het leven, doch de dagen die men zich herinnert.

Only true friends will leave footprints in our hearts

Only true friends will leave footprints in our hearts.

Prediker 7 : 18-20

Wie God vreest houdt het juiste midden, geen mens ter wereld is zo rechtvaardig als hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. (Prediker 7 : 18-20)

Psalm 122

Verheugd was ik toen ik hoorde: "Wij gaan naar het huis van de Heer" Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen de poorten, Jeruzalem. (Psalm 122)

Psalm 23 : 2

Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van het water, daar is het goed rusten. (Psalm 23 : 2)

Psalm 37 : 5

Wentel uw weg op de Here En vertrouw op Hem; En Hij zal het maken. (Psalm 37 : 5)

Psalm 71 : 2

Wees mij een rots tot mijn bescherming, zodat ik altijd weer Bij U kan schuilen Heer. Want U, mijn God, U bent mijn vesting, U zult in al mijn vrezen Mijn rots en redder wezen. (Psalm 71 : 2)

Psalm 91 : 4 (Engels)

He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge; His faithfulness will be your shield and rampart. (Psalm 91 : 4)

Romeinen 4 : 20-21

Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof liet hem nooit in de steek, hij werd er alleen maar in gesterkt. Zo bracht hij eer aan God; hij was er diep van overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd. (Romeinen 4 : 20-21)

Spreuken 3 : 6

Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken. (Spreuken 3 : 6)

Tout bonheur est une innocence

Tout bonheur est une innocence. - Marguerite Yourcenar

Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God

Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid voor God. (1 Kor. 3 : 19a)

You can never cross the ocean

You can never cross the ocean Unless you have the courage To lose sight of the shore - Christopher Columbus.

Abba Vader

Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Alles gaat door

Alles gaat door. De ziel vindt zijn weg en leeft.

De Heere zegene U en behoede U

De Heere zegene U en behoede U.

De sporen van liefde

Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde die wij achterlaten als wij weggaan.

Deut. 33 : 27

Van oudsher is God een schuilplaats Zijn armen dragen u voor eeuwig. (Deut. 33:27)

Doe maar gewoon je best, dan doet God de rest

Doe maar gewoon je best dan doet God de rest.

Durf te voelen dat je leeft

Durf te voelen dat je leeft en beleven wat je voelt. - Yerli

Elke dag is een mooie dag om een nieuwe reis te beginnen

Elke dag is een mooie dag om een nieuwe reis te beginnen.

Genesis 34 : 24

Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. (Genesis 34 : 24)

Gezang 148 : 1

Van U zijn alle dingen van U, mijn God alleen. (Gezang 148 : 1)

Gezang 398 : 7

In goede machten, liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag. (Gezang 398 : 7)

God houdt voor mijn heil de wacht

Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.

Hoe kunnen wij de dood begrijpen

Hoe kunnen wij de dood begrijpen; wij begrijpen het leven nog niet eens.

If you are really alive, full of energy, you can die happily

If you are really alive, full of energy, you can die happily. - Osho

It is in dying that we find eternal life

It is in dying that we find eternal life.

Jer. 3 : 26

Goed is het in stilte op de redding van de Heer te wachten. (Jer. 3 : 26)

Le coeur a ses raisons, que la raison ne connait pas

Le coeur a ses raisons Que la raison ne connait pas. - B. Pascal

Micha 7 : 8b

Al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn. (Micha 7 : 8b)

Ne pleure pas, j'aime la vie.

Ne pleure pas. J'aime la vie.

Numbers 6 : 24-26 (Engels)

The Lord bless you and keep you; The Lord make his face shine on you and be gracious to you; The Lord turn his face toward you and give you peace. (Numbers 6 : 24-26)

Onpeilbaar

Het hart van de mens. De bodem van de zee. Beiden onpeilbaar.

Psalm 103

Prijs de Heer, mijn ziel, Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, Vergeet niet één van zijn weldaden. (Psalm 103)

Psalm 133 : 3

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen, daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en 't leven tot in eeuwigheid. (Psalm 133 : 3)

Psalm 23 : 4

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij (Psalm 23 : 4)

Psalm 61 : 3

Vanaf het einde van de aarde roep ik U om hulp, want ik bezwijk! Help mij de rots te beklimmen die te hoog is voor mij. Laat mij als kleine vogel schuilen mogen waar G’uw vleuglen om mij slaat. (Psalm 61 : 3)

Psalm 84

Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet. (Psalm 84)

Psaume 22

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer où il me conduit. (Psaume 22)

Serenity prayer

God grants you the Serenity To accept the things you cannot change, Courage to change the things you can, And the Wisdom to know the difference.

Te mogen leven is bijzonder

Te mogen leven is bijzonder. Het lijkt zo gewoon, maar 't is een wonder!

Tout savoir, c'est tout comprendre, c'est tout pardonner

Tout savoir C'est tout comprendre C'est tout pardonner

When God puts a burden upon us

When God puts a burden upon us he lays his hand underneath so that the burden may not be too heavy for us.

Zowel mooie als moeilijke zaken maken het leven de moeite waard

Zowel mooie als moeilijke zaken maken het leven de moeite waard.

Al het levende is zinnig

Al het levende is zinnig hoe onbegrepen 't ook mag zijn, of het blij is, droef of innig of het onrust is of pijn.

Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan

Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan.

De hemel in u

U moet niet zorgen dat u in de hemel komt, maar dat de hemel in u komt.

De tijd gaat nu verder, al is het zó anders

De tijd gaat verder al is alles anders.

Dierbaar

Wanneer we iemand verliezen die ons dierbaar is zijn we nooit meer waar zij zijn, maar zij zullen altijd zijn waar wij zijn.

Don't let what you can't do stop you

Don't let what you can't do Stop you from doing what you can do - John Wooden

Eén enkel ogenblik kan alles doen veranderen

Eén enkel ogenblik kan alles doen veranderen.

Exodus 3 : 14a

Toen antwoordde de Here: Ik ben het die er zal zijn (Exodus 3 : 14a)

Genieten van herinneringen

Het leven is een voortdurend afscheid, maar wie van zijn herinneringen kan genieten leeft tweemaal.

Gezang 280 : 1

‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. Eens aan den avond van mijn leven breng ik, van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, U hoger, reiner loflied toe. (Gezang 280 : 1)

Gezang 472 : 6

In 's levens droom en schemerschijn laat mij in U geborgen zijn, wees in de schaduw van de tijd mijn licht, o liefdes werkelijkheid. (Gezang 472 : 6)

Had ik je maar als kind gekend

Had ik je maar als kind gekend; Jij die nu mijn kind en moeder bent. - M. Vasalis

Hoe onbereikbaar scheen het beloofde land

Hoe onbereikbaar scheen het beloofde land, tenzij voor enkele zondagskinderen der fortuin. - C. Busken Huet

If you enjoy walking, you can see the colour of the wind

If you enjoy walking you can see the colours of the wind.

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen

Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.

Jeremia 7 : 23

En wandelt in al de weg, die ik u gebieden zal, opdat het u wel ga. (Jeremia 7:23)

Leef de dag van vandaag alsof er geen morgen is

Leef de dag van vandaag alsof er geen morgen is.

Mij geleidt des Heeren hand

Wat er ook mag gebeuren, mij geleidt des Heeren hand.

Ni regret du passé, ni peur de l'avenir

Ni regret du passé, ni peur de l'avenir.

On ne voit bien qu’avec le coeur

On ne voit bien qu’avec le coeur L’essientiel est invisible pour les yeux. - A. de Saint Exupery

Onze sterfelijkheid omhelzen

Alleen door onze sterfelijkheid te omhelzen kunnen wij gelukkig worden in de tijd die we hebben.

Psalm 119 : 65

Al Uw geboden zijn gerechtigheid, ik prijs Uw woord met juichende gezangen. (Psalm 119 : 65)

Psalm 139 : 1

Here, Gij doorgrondt en kent mij. U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. (Psalm 139 : 1)

Psalm 24 : 14

Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen. (Psalm 25 : 14)

Psalm 62 : 9b

God is onze schuilplaats. (Psalm 62 : 9b)

Psalm 90 : 9-10

Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. (Psalm 90 : 9-10)

Romeinen 15 : 7

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, Zoals Christus U heeft aanvaard. (Romeinen 15 : 7)

Seul le silence est grand; tout le rest est faiblesse

Seul le silence est grand; tout le rest est faiblesse.

Time and eternity

I shall know why, when time is over, and I have ceased to wonder why. Christ will explain each separate anguish In the fair schoolroom of the sky. He will tell me what Peter promised, And I, for wonder at his woe, I shall forget the drop of anguish That scalds me now, that scalds me now. - Emily Dickinson

Voor alles is een juiste tijd

Voor alles is een juiste tijd.

Wie reist zonder doel, komt nooit aan

Wie reist zonder doel komt nooit aan.

Bekijk deze religieuze en spirituele kaarten

eKomi
Kaartje2go krijgt een 9.6 uit 10 van 17.838 beoordelingen