Christelijke teksten

Ken Hem in al uw wegen

Ken Hem in al uw wegen
en Hij zal uw paden recht maken.
- Spreuken 3 : 6

Waar liefde woont

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen en 't leven tot in eeuwigheid.
- Psalm 133 : 3

Wil je graag een christelijke tekst op jouw kaartje schrijven maar heb je even geen inspiratie? Wij hebben alvast een aantal christelijke teksten voor jou op een rijtje gezet!