Christelijke teksten

Mij geleidt des Heeren hand

Wat er ook mag gebeuren,
mij geleidt des Heeren hand.

Nahum 1 : 7

De Heere is goed, Hij is ter sterkte in
den dag der benauwdheid en Hij kent
hen die op Hem betrouwen.
(Nahum 1 : 7)

Numbers 6 : 24-26 (Engels)

The Lord bless you
and keep you;
The Lord make his face shine on you
and be gracious to you;
The Lord turn his face toward you
and give you peace.
(Numbers 6 : 24-26)

Prediker 7 : 18-20

Wie God vreest houdt het juiste midden,
geen mens ter wereld is zo rechtvaardig als hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd.
(Prediker 7 : 18-20)

Psalm 103

Prijs de Heer, mijn ziel,
Prijs mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de Heer, mijn ziel,
Vergeet niet één van zijn weldaden.
(Psalm 103)

Psalm 119 : 65

Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs Uw woord met juichende gezangen.
(Psalm 119 : 65)

Psalm 122

Verheugd was ik toen ik hoorde:
"Wij gaan naar het huis van de Heer"
Verheugd ben ik nu onze voeten staan
binnen de poorten, Jeruzalem.
(Psalm 122)

Psalm 133 : 3

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen en 't leven tot in eeuwigheid.
(Psalm 133 : 3)

Psalm 139 : 1

Here, Gij doorgrondt en kent mij.
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
(Psalm 139 : 1)

Psalm 23 : 2

Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit
aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.
(Psalm 23 : 2)

Psalm 23 : 4

Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij
(Psalm 23 : 4)

Psalm 24 : 14

Des Here vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen.
(Psalm 25 : 14)

Psalm 37 : 5

Wentel uw weg op de Here
En vertrouw op Hem;
En Hij zal het maken.
(Psalm 37 : 5)

Psalm 62 : 9b

God is onze schuilplaats.
(Psalm 62 : 9b)

Psalm 71 : 2

Wees mij een rots tot mijn bescherming,
zodat ik altijd weer
Bij U kan schuilen Heer.
Want U, mijn God, U bent mijn vesting,
U zult in al mijn vrezen
Mijn rots en redder wezen.
(Psalm 71 : 2)

Psalm 84

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
(Psalm 84)

Psalm 91 : 4 (Engels)

He will cover you with His feathers,
and under His wings you will find refuge;
His faithfulness will be your shield and rampart.
(Psalm 91 : 4)

Romeinen 15 : 7

Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
Zoals Christus U heeft aanvaard.
(Romeinen 15 : 7)

Romeinen 4 : 20-21

Hij twijfelde niet aan Gods belofte;
zijn geloof liet hem nooit in de steek,
hij werd er alleen maar in gesterkt.
Zo bracht hij eer aan God;
hij was er diep van overtuigd dat God bij
machte was te doen wat hij had beloofd.
(Romeinen 4 : 20-21)

Spreuken 3 : 6

Ken Hem in al uw wegen
en Hij zal uw paden recht maken.
(Spreuken 3 : 6)

When God puts a burden upon us

When God puts a burden upon us
he lays his hand underneath
so that the burden may not be too heavy for us.

Wil je graag een christelijke tekst op jouw kaartje schrijven maar heb je even geen inspiratie? Wij hebben alvast een aantal christelijke teksten voor jou op een rijtje gezet!