Ga naar de inhoud

Rouwteksten voor een waardig afscheid

Ben je op zoek naar ondersteuning voor hetgeen je op een rouwkaart wil zetten? We hebben een selectie rouwkaart tekst voor je op een rij gezet. Van Christelijke rouwteksten naar rouwgedichten. Gebruik ze vooral als ondersteuning.

Meer: Teksten voor rouwbedankkaarten

Eerste rouwkaart gratis

Waar hij/zij niet meer is

Waar hij/zij niet meer is, waar HIJ/ZIJ niet meer is, zal HIJ/ZIJ altijd blijven.

A gift for such a little while

A gift for such a little while, Your loss just seems so wrong, You should not have left before us, It’s with loved ones you belong.

Abba Vader

Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen. Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Alle geluid dat nog van verre sprak

Alle geluid dat nog van verre sprak verstierf - de wind, de wolken, alles gaat al zachter en zachter - alles wordt zo stil...... "De avond" - Willem Kloos

Als een vogel in de blauwe lucht

Als een vogel in de blauwe lucht is opgevlogen voor zijn laatste vlucht, kan het ook zo voor een mens vergaan als een eind komt aan zijn aards bestaan. - R.

Als warm wassend tij

Vervangend weten, glijdend naar mist, was je vergeten, wat je ooit wist. Nu er weer licht is, weet - voelen wij, is wat verricht is, als warm wassend tij.

Bedankt voor de belangstelling

Lieve allemaal, Heel hartelijk dank voor de belangstelling, de kaarten en de bloemen. De komst naar NAAM VERPLEEGHUIS en naar de crematie van NAAM heeft veel voor ons betekend. Het was hartverwarmend! De familie

Bedankttekst overlijden

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij hebben ontvangen tijdens NAAMS ziekbed en bij ZIJN/HAAR overlijden. Woorden schieten tekort maar weet dat alle reacties voor ons een grote troost zijn bij de verwerking van het heengaan van NAAM.

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend

Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat HIJ/ZIJ voor MIJ/ONS heeft betekend, HEB IK/HEBBEN WIJ afscheid moeten nemen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen leven stil

Bezige handen en een sterke wil vielen na een bewogen leven stil.

Bloemen op het graf

Bloemen leg ik op je graf en eenzaam ga ik weer heen.

Dank aan allen

Dank aan allen die ik dank verschuldigd ben.

De dood is niets

De dood is niets, ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf wat we ooit voor elkaar waren, zijn we nog steeds. - Augustinus

De herinnering is geboren

Wat zo diep in het hart zit kun je door de dood niet verliezen De herinnering aan een bijzonder mens is geboren.

De sporen van liefde

Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde die wij achterlaten als wij weggaan.

De wet van het leven

Wie ergens valt, staat ergens anders weer op. Dat is de wet van het leven.

Die ene ster

Dan straalt daar weer die ene ster, dus is onze [NAAM DIERBARE] eigenlijk nooit weggegaan.

Dierbaar

Wanneer we iemand verliezen die ons dierbaar is zijn we nooit meer waar zij zijn, maar zij zullen altijd zijn waar wij zijn.

Een bijzonder mens heeft ons verlaten, maar zijn/haar sterke geest blijft ons nabij

Een bijzonder mens heeft MIJ/ONS verlaten, maar ZIJN/HAAR sterke geest blijft MIJ/ONS nabij. Heden overleed MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Een leven kwam tot rust

Een leven kwam tot rust in de palm van Gods hand.

Eeuwig bloeiende bloem

Moge al het leven, in de tijd gevangen, ontluiken tot een eeuwig bloeiende bloem.

En zo ging ik de horizon voorbij

En zo ging ik de horizon voorbij en kwam in het land van de dageraad. - André Gide

Fel verzet in een ongelijke strijd

Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van MIJ/ONS heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

gedichtje en tekst overleden pasgeboren kindje

Zo klein, zo kwetsbaar, zo van ons. Niet sterk genoeg voor een aards bestaan, maar uit liefde geboren en in liefde heengegaan. Met intens verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van ons ZOONTJE/DOCHTERTJE NAAM Na X weken zwangerschap werd NAAM op DATUM JAARTAL geboren. Een prachtig minimens van GEWICHT gram. Onze lieve kleine JONGETJE/MEISJE is na een dappere strijd, op DATUM JAARTAL overleden. NAMEN OUDERS NAMEN KINDEREN

Geheel onverwacht en veel te jong

Geheel onverwacht is op veel te jonge leeftijd van MIJ/ONS heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Gezang 131

Aan het eindpaal van de tijden ziet ons oog de geest van 't kwaad, moe geworsteld en ontwapend, tot geen afval meer in staat. Als de Here God in ons allen en in allen alles is, zal het licht zijn, eeuwig licht zijn licht uit licht in duisternis. (Gezang 131)

Gezang 291

Nooit kan 't geloof te veel verwachten. (Gezang 291)

God heeft gegeven

God heeft gegeven; liefde in het leven, moed in het lijden, troost in het scheiden.

Groot is het verdriet

Groot is het verdriet na het overlijden van MIJN/ONZE NAAM DIERBARE

Herinner mij

Herinner mij, maar niet in sombere dagen, herinner mij zoals we elkaar in mooie tijden zagen. Herinner mij in de stralende zon, herinner mij toen ik alles nog kon. Jullie aandacht en medeleven na het overlijden van NAAM was hartverwarmend.

Het doek is gevallen

Het doek is gevallen. Na jaren en jaren van strijd heeft de pijn het alsnog gewonnen.

Het kaarsje is opgebrand

Het kaarsje is opgebrand, het vlammetje gedoofd. ZIJN/HAAR altijd bezige handen, hebben nu voorgoed rust.

Het lichaam gaf de strijd op

ZIJN/HAAR lichaam gaf de strijd op ZIJN/HAAR geest bleef tot het einde toe onverwoestbaar. Zo blijft HIJ/ZIJ bij ons.

Het verlorene prijzen

Het verlorene prijzen maakt de herinnering dierbaar. - Shakespeare

Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven

Hiermee VERVUL IK/VERVULLEN WIJ de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Hoe dichter ik nader

Hoe dichter ik nader, het huis van mijn Vader, hoe meer ik neig naar het eind van de kreig. - P.A. De Genestet

Hooglied 8 : 6

Leg mij als een zegel aan uw hart, als een band aan uw arm, want sterk als de dood is de liefde. (Hooglied 8 : 6)

Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal.

Ik ben reizend naar die stad

Ik ben reizend naar die stad Waar Christus 't licht zal zijn Om eeuwig daar te zijn bij Hem Verlost van zorg en pijn. (Joh. de Heer 19)

Ik heb jullie hier verlaten

Ik heb jullie hier verlaten, Treur niet om mijn heengaan. Ik ging niet naar de kerk, geloofde wel in God. Heb gepoogd hier goed te leven, zeker naar Zijn grootste gebod. Het is de naastenliefde, denk daar in Godsnaam aan. Zij die dit eerlijk geven kunnen rustig sterven.

Ik verlaat om terug te vinden

Diegenen die ik liefheb verlaat ik om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

In besloten kring hebben wij afscheid genomen

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van NAAM OVERLEDENE.

In een zee van liefde geboren, op golven van liefde gestorven

In een zee van liefde geboren, op golven van liefde gestorven.

In stil, diep verdriet en in dankbaarheid

In stil, diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van onze [NAAM DIERBARE].

In vertrouwen op het onbekende

In vertrouwen op het onbekende.

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats

Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die HIJ/ZIJ in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat is overleden MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die HIJ/ZIJ ons heeft geschonken, delen wij u mede dat MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE] is overleden.

Jaren van strijd tegen een slopende ziekte

Na jaren van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Je liefde, kracht, warmte en lach

Je liefde, je kracht, je warmte en je lach. We zullen je missen, iedere dag.

Je moet de dood aanvaarden voor je sterft

Je moet de dood aanvaarden voor je sterft. - Bisschop Muskens

Je strijd is gestreden

Je strijd is gestreden, het leven was soms zwaar. Maar jouw liefde, houdt ons allen bij elkaar.

Jesaja 41 : 3

Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt Mijn. (Jesaja 41 : 3)

Knipoog naar het leven

Met een knipoog naar het leven nam HIJ/ZIJ afscheid van ons.

Korte rouwtekst 2

De trein naar het hiernamaals heeft coupés genoeg, die trein heeft nooit vertraging maar komt altijd te vroeg.

Laatste grens

Ik vond het zelf onbehoorlijk vroeg. Toch koesterde de Grote Kaarsendover een ander plan. Hij vond het mooi genoeg: Ik moest en zou de laatste grenspaal over. Het is waar, de dood kunnen wij niet ontgaan, dat is ook niet erg. Want dan begint de grote logeerpartij bij een gastheer, die zo boeiend is, dat de tijd volledig stil gaat staan en eeuwig wordt. - Godfried Bomans

Langzaam gleed hij/zij van ons weg

Langzaam gleed HIJ/ZIJ van ons weg, MIJN/ONZE NAAM DIERBARE

Langzaam vliegt een vogel steeds verder weg

Langzaam vliegt een vogel steeds verder weg, maar de herinneringen blijven altijd dicht bij ons.

Leven is als sneeuw

Leven is als sneeuw Je kunt het niet bewaren Troost is dat jij er was Uren, maanden, jaren

Life

Life is what happens to you, when you are making other plans.

Manieren van omgaan met overlijden

De één vindt [HEM/HAAR] dapper, de ander zegt: het is voorbij. Een ander zwijgt stilletjes, en weer een ander denkt: was [HIJ/ZIJ] er nog maar bij.

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering

Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop HIJ/ZIJ ZIJN/HAAR strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van onze [NAAM DIERBARE]

Mijn dag was mooi, de nacht mag komen

Mijn dag was mooi, de nacht mag komen.

Mijn lief is van mij weggegaan

Mijn lief is van mij weggegaan.

Moegestreden

Moegestreden heeft NAAM de regie uit handen moeten geven.

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na een lang en zorgzaam leven zijn zijn/haar taken volbracht

Na een lang en zorgzaam leven zijn ZIJN/HAAR taken volbracht.

Na een periode van hoop en vrees

Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden

Na jaren waarin ZIJN/HAAR levenskaars steeds zwakker ging branden, is op DATUM vredig ingeslapen MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Ne pleures pas en pensent à moi

Quand je ne serai plus là relâchez moi, laissez moi partir. Ne pleurez pas en pensent à moi. Soyez reconnnaissants pour les belles années.

Niemand valt of hij valt in Uw handen

Niemand valt, of hij valt in Uw handen. En niemand leeft, of hij leeft naar U toe. - Huub Oosterhuis

Niet echt gestorven

Als een VRIEND/FAMILIELID zoveel goede herinneringen nalaat, sterft HIJ/ZIJ niet echt.

Nog vol plannen

HIJ/ZIJ zat nog vol plannen, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Nous avons eu pour quelques temps, de bons moments, de grands moments

Nous avons eu pour quelques temps de bons moments, de grands moments.

Old soldiers never die

Old soldiers never die, they just fade away.

Omhelzen en loslaten

Leven is mensen en dingen omhelzen en weer loslaten.

Ongelijke, veel te lange strijd

Na een oneerlijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Only true friends will leave footprints in our hearts

Only true friends will leave footprints in our hearts.

Openbaring 21 : 4

God zelf zal met hen zijn. Elke traan in hun ogen zal Hij drogen. De dood zal er niet meer zijn; rouw, jammer en pijn zullen niet langer voorkomen. De dingen van vroeger zijn voorbij. (Openbaring 21 : 3-4)

Overleden in verzorgings/verpleeghuis

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die HIJ/ZIJ heeft ondervonden in ZORGCENTRUM/VERPLEEGHUIS [NAAM INSTELLING] DEEL IK/DELEN WIJ u mede dat is overleden MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Overmand door verdriet en in het diepst geraakt

Overmand door verdriet, en in het diepst geraakt, zijn wij door het overlijden van onze [NAAM DIERBARE].

Pretty flowers everywhere

Pretty flowers everywhere. Think of me and I'll be there.

Psalm 39 : 8

En nu, wat verwacht ik Here? Mijn hoop, die is op U. (Psalm 39 : 8)

Psalm 73 : 12

'k Zal dan gedurig bij U zijn, In al mijn noden, angst en pijn; U al mijn liefde waardig schatten, Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door Uw raad, O God, mijn heil, mijn toeverlaat; En mij, hiertoe door U bereid, Opnemen in Uw heerlijkheid. (Psalm 73 : 12)

Rest and sleep

The sun sinks beyond the dunes` The earth breathes a deep draught of rest and sleep.

Sage beim Abschied leise "Servus"

Sage beim Abschied leise "Servus".

Sterven is niet het einde, maar het begin van een blij en ander leven

Sterven is niet het einde, maar het begin van een blij en ander leven.

Tekst bedankkaartje overlijden

Wij zijn u zeer dankbaar voor de gevoelens van medeleven en warme belangstelling die u getoond heeft bij het afscheid van onze lieve NAAM. Namens de familie ACHTERNAAM

Thankfulness

Say not in grief that HE/SHE is no more, but say in thankfulness that HE/SHE was.

Tijdig sterven

Tijdig sterven, is de meest voorname vorm van zelfbehoud en waardigheid.

Too short in our lives, forever in our hearts

Too short in our lives, forever in our hearts.

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar in ons midden mochten hebben

Tot ons verdriet stellen wij u op de hoogte van het overlijden van onze [NAAM DIERBARE]. Dankbaar zijn wij dat wij HEM/HAAR in ons midden mochten hebben,

Van alles geleefd, van alles gedaan, laat mij nu maar rustig gaan

Van alles beleefd, van alles gedaan, laat mij nu maar rustig gaan.

Veel te vroeg

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Vele fijne herinneringen

Veel fijne herinneringen verzachten onze smart, HIJ/ZIJ is voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Verdrietig om wat niet meer is, dankbaar voor wat was

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn. Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

Verlangend naar het einde

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan, MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet

Met verslagenheid en onuitsprekelijk verdriet, GEVEN WIJ/GEEF IK u kennis dat, voor MIJ/ONS veel te vroeg en geheel onverwacht is heengegaan, MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Voor alles is een juiste tijd

Voor alles is een juiste tijd.

Voor de zoon van de aarde

Voor de zoon van de aarde , is de dood op aarde het einde. Voor een kind van de geest echter, is de dood slechts het begin van een stellige triomf. - Kahil Gibran

Waar God van houdt

Waar God van houdt, neemt hij vroeg tot zich.

Wat moeten wij zonder jou

Wat moeten wij zonder jou? Wat moeten wij nu alleen? Er waren zo veel toekomstplannen. Veel heb je ons gegeven. Veel heb je voor ons betekend. Plotseling uit ons leven verdreven, Blijf je in ons hart leven.

Wat zo diep in je hart zit kun je door de dood niet verliezen

Wat zo diep in je hart zit, kun je door de dood niet verliezen.

Welches Kind

Welches Kind hätte nicht Grund Über seine Eltern zu weinen?

Wij zitten neer

Wij zitten neer, de tranen stromen. Alle gedachten zijn verwoord Alle woorden zijn gesproken Het is tijd. - D.L.

Woorden schieten tekort en tranen overheersen

Woorden schieten tekort en tranen overheersen.

You were just to good to be true

You were just to good to be true.

Zachtjes uit dit leven gevlogen

Zachtjes is HIJ/ZIJ uit dit leven gevlogen, MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Zakelijke rouwtekst 3 - groot verdriet

Met groot verdriet nemen wij geheel onverwacht afscheid van onze DIRECTEUR/COLLEGA NAAM

Zakelijke rouwtekst 6 - diep geraakt

Het bericht dat onze collega NAAM is overleden, heeft ons diep geraakt.

Zijn/haar eigen weg

HIJ/ZIJ zocht altijd ZIJN/HAAR eigen weg.

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden

Zo geschrokken, zo onwerkelijk is het plotselinge overlijden van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Zo sterk verbonden, toch splitst zich de weg

Zo sterk verbonden, toch splitst zich de weg.

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon ontstijgt aan haar cocon. Zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht opgaand naar het eeuwig licht. - E. Kübler-Ross

Zomaar

Zomaar, zo plotseling weggegleden uit MIJN/ONS leven MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Zonder DIERBARE is alles anders

Zonder NAAM is alles anders. De troost die wij echter hebben ontvangen na het overlijden van NAAM heeft ons een enorm geholpen bij het verwerken van het verlies. NAMEN

Zoveel

Zoveel gedaan Zoveel gegeven Zoveel gekregen Een bijzondere MAN/VROUW

1 Petrus 5 : 10

Doch de God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. (1 Petrus 5 : 10)

A pure heart and a clean conscience are as two wings attached to the soul

A pure heart and a clean conscience are as two wings attached to the soul.

Afscheid nemen

Afscheid nemen van een VADER/MOEDER en OPA/OMA doet pijn. Want als voorheen zal het nooit meer zijn. Eens komt een ieder hiervoor te staan. En moet je wat je dierbaar is toch laten gaan. De lege plek in ons midden moeten we accepteren. Op fijne herinneringen zullen we moeten teren. Gelukkig zijn die er in overvloed En daaruit putten we moed. Hij heeft ons zoveel liefde gegeven. En zal altijd in onze harten voortleven.

Alleen de herinnering resteert

Nu VADER/MOEDER er niet meer is resteert alleen de herinnering maar die is zo geweldig dat HIJ/ZIJ daarin voor ons blijft leven.

Als het leven geen waarden meer kent

Als het leven geen waarden meer kent, dan is het onherroepelijk, pijnlijk en onvergetelijke afscheid aanvaardbaar.

Altijd waar wij zijn

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

Bedanktekst een handdruk zo warm

Een warme handdruk en een arm om je heen, Dat is alles wat je nodig hebt om te weten: ik ben niet alleen. Een mooie bos bloemen, lange brief of bijzondere kaart, maakt dat je afscheid nemen sneller aanvaart. Ons is zoveel liefde en steun gegeven, het geeft ons moed om verder te leven. De blijken van medeleven na het overlijden van NAAM waren ontroerend. Daarvoor onze grote dank. NAMEN DATUM PLAATS

Bedankttekstje na overlijden

Voor uw medeleven en steun na het overlijden van NAAM willen wij u danken. NAMEN PLAATS, DATUM

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die IK/WIJ van HEM/HAAR MOCHT/MOCHTEN ontvangen, GEEF IK/GEVEN WIJ u kennis dat, toch nog onverwacht, van MIJ/ONS is heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Bist du bei mir

Bist du bei mir, geh ich mit Freunden zum Sterben und zu meiner Ruh

Condoleance tekst jongvolwassene

Groot mens, warm hart, zoveel liefde. En nu zoveel verdriet…. Dit jonge leven waar zoveel liefde van uitging zo te moeten zien heengaan is onverteerbaar. En niet te begrijpen. We hadden elkaar veel eerder moeten tegenkomen. Maar voor de tijd die we samen hadden, ben ik meer dan dankbaar. Er is een vaste wet in ons leven: als de ene deur zich voor ons sluit, gaat een andere open.

Dankbaar voor wat het leven mij heeft gegeven

Dankbaar voor wat het leven mij heeft gegeven, heb ik het nu teruggelegd.

De eeuwenoude gang

De eeuwenoude gang van al wat komt en gaat, De eindigheid, die al wat leeft te wachten staat, Voor wie gelooft geeft dit geen zorgen of verdriet, Hem wacht de eeuwigheid, die rust in vrede biedt. - Huub Matthee

De herinnering is het enige paradijs

De herinnering is het enige paradijs waaruit wij niet verdreven kunnen worden.

De strijd gestreden

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed. Verbazingwekkend krachtig. 't Is op. Zo is het goed.

Death leaves a heartache

Death leaves a heartache no one can heal; Love leaves a memory no one can steal . - From a Headstone in Ireland

Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen

Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen GEEF IK/GEVEN WIJ kennis van het overlijden van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Do not go gentle in that good night

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rave at close of day; Rage, rage against the dying of the light. - Dylan Thomas

Een bijzonder mens is van ons heengegaan

Een bijzonder mens is van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar dat HIJ/ZIJ ZIJN/HAAR leven met ons deelde.

Een licht gaat uit en schijnt niet meer

Een licht gaat uit en schijnt niet meer.

Elke dag zonder jou

Elke dag zonder jou is als een dag zonder bloemen; elke dag zonder jou kun je geen dag meer noemen.

Enige troost in leven en sterven

Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben. (Heidelberger Catechismus Zondag 1)

For a long time they looked at the river beneath them

For a long time they looked at the river beneath them, saying nothing, and the river said nothing too, for it felt very quiet. A.A. Milne

Gedragen door de liefde van velen, overgegaan naar een andere wereld

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Gemeinsame Tage

Gemeinsame Tage, nicht weinen, dass sie vergangen sondern dankbar sein, dass sie gewesen.

Gezang 178

Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht. (Gezang 178)

Gezang 394 : 7

Op Uwe morgen zult Ge ons halen. Wij ontstijgen aan dit aards bestaan, en gaan - uw hoge vensters stralen - recht op uw open huisdeur aan. (Gezang 394 : 7)

Groot is de leegte en het verdriet

Groot is de leegte en het verdriet. Mooi zijn de herinneringen die je achterliet.

Heel verdrietig en vol ongeloof

Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen onze [NAAM DIERBARE]

Herinneringen aan liefde en vertrouwen

De herinneringen aan jouw liefde en vertrouwen dragen wij in ons hart voor altijd mee.

Het einde als een bevrijding

Diep verdrietig, maar in het besef dat HIJ/ZIJ het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van onze [NAAM DIERBARE]

Het leven is een prachtig avontuur

Het leven is een prachtig avontuur, maar voor iedereen komt het uur, waarop het einde van dit mooie verhaal wordt geschreven, en wij het moeten overgeven.

Het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd

Toch nog onverwacht heeft MIJN/ONZE lieve [NAAM DIERBARE] het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd. WIJ ZIJN/IK BEN dankbaar voor alle liefde en zorg.

Het was zijn wens - medische wetenschap

NAAM ECHTGENOOT/ECHTGENOTE van NAAM DATUM GEBOORTE - DATUM OVERLIJDEN Het was ZIJN/HAAR wens om ZIJN/HAAR lichaam na ZIJN/HAAR heengaan ter beschikking te stellen aan de medische wetenschap. Het ceremonieel afscheid zal plaatsvinden op DATUM JAARTAL, om TIJDSTIP. Locatie: NAAM ADRES NAAM NAMEN KINDEREN NAMEN KLEINKINDEREN Correspondentie-adres: STRAAT HUISNUMMER POSTCODE PLAATS

Hij leeft voort, geworteld in ons hoofd en in ons hart

Hij leeft voort, geworteld in ons hoofd en in ons hart.

Hoe iets te zeggen, nu je er niet meer bent

Hoe iets te zeggen, nu je er niet meer bent, hoe raken we aan jouw afwezigheid gewend?

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was

Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was.

Iedereen bedanken

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende aandacht en blijken van medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van onze NAAM. De troostende woorden en de prachtige bloemen geven ons de kracht en steun om verder te gaan. NAMEN PLAATS, DATUM

Ik geef mij gewonnen

Na vele bergen te hebben overwonnen, geef ik mij nu gewonnen.

Ik kan/wij kunnen niet geloven dat alle moeite vergeefs is en de dood het einde

IK KAN/WIJ KUNNEN niet geloven dat alle moeite vergeefs is en de dood het einde.

Ik zal in vrede rusten

Ik heb tevreden geleefd, ik heb vrede met mijn lot en ik zal in vrede rusten.

In de slaap heengegaan

Heel bedroefd omdat wij HAAR/HEM nu moeten missen, maar dankbaar omdat HIJ/ZIJ in ZIJN/HAAR slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van MIJN/ONZE [NAAM FAMILIELIED].

In Gods schaduw

Nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten. Zijn liefde dekt je veilig toe. - Nel Benschop

In the hand of God he has found peace

In the hand of God he has found peace. Our love is timeless, we shall meet again.

In vrede met Christus

In liefde met allen heb ik geleefd. In vrede met Christus ben ik heengegaan.

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die HIJ/ZIJ tijdens ZIJN/HAAR leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering

Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan ZIJN/HAAR leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van onze [NAAM DIERBARE].

Je hebt genoten van het leven en wij van jou

Je hebt genoten van het leven en wij van jou. Geheel onverwacht heb je ons voorgoed verlaten.

Je mag wel om mij huilen, maar niet blijven huilen

Je mag wel om mij huilen, maar niet blijven huilen.

Je raakt mijn hart

Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Je was mijn maatje, je was mijn alles

Je was mijn maatje, je was mijn alles.

Joh. 17 : 3

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen. (Joh. 17 : 3)

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw

Kort na het heengaan van ZIJN/HAAR geliefde MAN/VROUW, hebben wij afscheid moeten nemen van onze [NAAM DIERBARE]

La vie est un bien perdu

Car la vie est un bien perdu Quand on n’a pas vécu Comme on l’aurait bien voulu - Eminescu

Laatste vlucht

NAAM DIERBARE is aan ZIJN/HAAR laatste vlucht begonnen.

Langzaam is het leven opgehouden

Langzaam is het leven opgehouden.

Lass die Waldesnacht mich wiegen

Lass die Waldesnacht mich wiegen, stillen jede Pein, und ein seliges Genügen saug ich mich den Düften ein.

Leven is eindig, echte liefde niet

Leven is eindig; echte liefde niet.

Loslaten

ZIJN/HAAR leven moeten wij loslaten, in ons leven houden wij HEM/HAAR vast.

Mattheus 11 : 25

Komt allen tot mij die moe en belast zijn (Mattheus 11 : 25)

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie HIJ/ZIJ voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van onze [NAAM DIERBARE]

Mijn laatste groet is aan hen die mij kenden en die mij liefhadden

Mijn laatste groet is aan hen die mij kenden en die mij liefhadden.

Mijn liefste is gestorven

Mijn liefste is gestorven.

Na de levensbalans te hebben opgemaakt

Na ZIJN/HAAR levensbalans te hebben opgemaakt is van ons heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel

Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na een rijk leven

Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Neem mijn beide handen

Neem Heer mijn beide handen, en leidt Uw kind. Tot ik aan de eeuwige stranden, de ruste vind. (Evangelische Liedbundel 235 : 1)

Niet bang voor de dood

Je was niet bang voor de dood, je had alleen nog graag een tijdje willen blijven.

Niet lopen, maar zweven

We lopen niet meer, we zweven. We stijgen boven ons mens-zijn uit.

Nog volop in het leven en bruisend van energie

Nog volop in het leven en bruisend van energie, hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van onze [NAAM DIERBARE].

Nu je de strijd hebt opgegeven...

Nu je de strijd hebt opgegeven, en verlost bent van alles wat je heeft gekweld in dit leven, ben je nu verlicht om te zweven, en als engel je op een nieuwe reis te begeven. Rust in vrede.

Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar

Om je heengaan treuren wij, om wat je was zijn wij dankbaar.

On se demande parfois si la vie a un sens

On se demande parfois si la vie a un sens, puis on rencontre des êtres qui donner un sens a la vie.

Only the good die young

Only the good die young.

Onsterfelijk geschapen

Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen en hem tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

Overgegaan in dierbare herinneringen

Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve [FAMILIELID: b.v. VADER/MOEDER/OMA/OPA] is overgegaan in dierbare herinneringen.

Overlijden beide ouders

Wij bedanken u voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve ouders. Helaas moesten wij gauw, na een mooi leven, afscheid van ze beide nemen. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van NAAM en NAAM

Plotseling overleden, zonder lijden of ziekbed

Op XXjarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Psalm 103 : 13

Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over hem. (Psalm 103 : 13)

Psalm 43 : 4

Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. (Psalm 43 : 4)

Psalm 90 : 9-10

Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. (Psalm 90 : 9-10)

Romeinen 14 : 8

Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en wanneer wij sterven, sterven wij voor de Heer. Dus of wij nu leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. (Rom. 14 : 8)

Seul le silence est grand; tout le rest est faiblesse

Seul le silence est grand; tout le rest est faiblesse.

Te jong overleden

It ain't fair you died too young, like a story that had just begun, but death tore the pages all away. Kenny Chesney - Who you'd be today

Tekst rouwkaart Ziektebed

Wij zijn verdrietig u te moeten mededelen dat, na een ziektebed, is overleden, mijn lieve man, onze vader, onze opa NAAM op de leeftijd van X jaar. NAMEN PARTNERS, KINDEREN, KLEINKINDEREN DAG DATUM JAARTAL ADRES POSTCODE WOONPLAATS Naar wens van NAAM is er geen gelegenheid afscheid te nemen. De crematie vind plaats op DATUM om TIJDSTIP in crematorium NAAM, ADRES te PLAATS Na de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot condoleren.

The words of Jesus

The words of Jesus "Well done, good and faithful servant" express our feelings today. You have now heard these words and can share in the Master's happiness. We will always love you.

Time and eternity

I shall know why, when time is over, and I have ceased to wonder why. Christ will explain each separate anguish In the fair schoolroom of the sky. He will tell me what Peter promised, And I, for wonder at his woe, I shall forget the drop of anguish That scalds me now, that scalds me now. - Emily Dickinson

Tot het einde positief

Graag willen wij u bedanken voor uw steun en warme reacties rondom het overlijden van onze lieve NAAM. Uw medeleven en betrokkenheid tijdens ZIJN/HAAR ziekte hebben ons en HEM/HAAR gesterkt om tot het einde positief te blijven. Met vriendelijke groet, NAMEN

Uit ons oog, maar nooit uit ons hart

Uit ons oog, maar nooit uit ons hart.

Vandaag helpt God

Gisteren is voorbij, morgen komt niet meer, vandaag helpt God.

Veel te vroeg overleden

Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald

IK BEN/WIJ ZIJN verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. IK HEB/WIJ HEBBEN onverwacht afscheid moeten nemen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen, hebben wij afscheid genomen van onze [NAAM DIERBARE]

Verliezen is moeilijk en het voelt zo onrechtvaardig

Verliezen is moeilijk en het voelt zo onrechtvaardig.

Vertrokken met vogels, wolken en winden

Vertrokken met vogels, wolken en winden.

Voor altijd herinnerd

Voor altijd herinnerd in liefde en vriendschap. Voor altijd aanwezig in woord en in geest. Voor altijd verbonden door onzichtbare banden. Gekoesterd door velen. Gemist, nog het meest.

Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die hij/zij achterlaat

Voorbereid, maar toch nog geschokt om de grote leegte die HIJ/ZIJ achterlaat geven wij u kennis van het heengaan van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Waarom zijn er zo veel vragen

Waarom zijn er zo veel vragen, waarom is er zo veel pijn? Waarom zijn er zo veel dingen, die gewoon nooit te begrijpen zijn?

Wat op liefde gebouwd is, kent geen vergeten

Wat op liefde gebouwd is, zal nooit worden vergeten.

We zullen je missen

Je liefde en je kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen, iedere dag.

Wie weet dansen ze boven ook wel

Wie weet dansen ze boven ook wel.

Wij zullen je missen, iedere dag

Wij zullen je missen, iedere dag.

Woorden schieten tekort

Woorden schieten tekort wanneer het liefste bezit herinnering wordt.

You're up there

You're up there you're always with me smiling down on me. - The Rasmus, "Still Standing"

Zakelijke rouwtekst 1

Op DATUM is overleden onze medewerker en collega NAAM.

Zakelijke rouwtekst 4 - jarenlange prettige samenwerking

Na een jarenlange prettige samenwerking is van ons heengegaan NAAM.

Zij die wij liefhebben en verloren

Zij die wij liefhebben en verloren, zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.

Zijn/haar grootheid lag in kleine dingen

ZIJN/HAAR grootheid lag in kleine dingen.

Zo intens geleefd

Zo intens geleefd, zo abrupt voorbij, HIJ/ZIJ wilde nog zoveel en wij met HEM/HAAR.

Zo veel geluk gebracht

HIJ/ZIJ heeft MIJ/ONS zoveel geluk gebracht.

Zoals ik ben

Zoals ik kwam, zoals ik ben, zoals ik ben geweest, zo ben ik heengegaan.

Zomaar ingeslapen

Toen ben je zomaar ingeslapen, stil en discreet, alsof je niemand wilde storen.

Zonder jou is alles anders

Zonder jou is alles anders.

Zoveel verdriet

Zoveel onvervulde dromen Zoveel onvervulde verwachtingen Zoveel verdriet

2 Korinthiërs 3 : 17b

Waar de Geest des Heren is, Daar is vrijheid. (2 Korinthiërs 3 : 17b)

Aan alle geliefden een afscheidskus en alle bekenden een laatste groet

Aan alle geliefden een afscheidskus en alle bekenden een laatste groet.

Afscheid van een dier

Twee donkerbruine ogen, kijken mij heel droevig aan. Het is alsof ze willen vragen: "Is het tijd voor mij om te gaan?" Verdrietig moet ik dit beamen, 'k houd je zachtjes tegen mij aan. Een laatste twinkeling in jouw ogen, en toen het nachtelijke zwart. Heel veel dank voor al je liefde, heel veel dank voor al je trouw. Ga nu maar slapen, baasje houdt zo veel van jou.

Alles gaat door

Alles gaat door. De ziel vindt zijn weg en leeft.

Als het lichaam niet meer wil

Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, kan men dankbaar zijn dat God het komt bevrijden.

Bedankt Medeleven

Voor uw blijken van medeleven welke wij, zowel persoonlijk als schriftelijk of per telefoon, mochten ontvangen na het overlijden van NAAM willen wij u graag bedanken. NAMEN PLAATS, DATUM

Bedanktekst na overlijden

NAAM OVERLEDENE Het doet ons goed dat wij in de afgelopen tijd zoveel steun hebben ontvangen. Onze oprechte dank hiervoor. NAMEN PLAATS DATUM

Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven

Bedroefd, maar dankbaar dat HEM/HAAR een langer lijden bespaard is gebleven, GEEF IK/GEVEN WIJ u kennis van het HEENGAAN/OVERLIJDEN van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Bewaar één woord voor mij

Bewaar één woord voor mij in uw stilte, o wereld, wanneer ik dood ben: Ik heb lief gehad. - Tagore

Blijvend is jouw warmte in ons hart

Blijvend is jouw warmte in ons hart.

Dan zal de Schepper van mijn leven spreken

Dan zal de Schepper van mijn leven spreken En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd; En alle grenzen zullen openbreken Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid. - W.A.P. Smit

De dood beëindigt alles

De dood beëindigt alles, behalve de herinnering aan wat wij tijdens ons leven tot stand hebben gebracht. - Shandrasekhara Venkata Raman

De hemel in u

U moet niet zorgen dat u in de hemel komt, maar dat de hemel in u komt.

De schemer is duisternis geworden

Langzaam is de schemer duisternis geworden, en is HIJ/ZIJ uit het aardse leven weggegleden.

De vrede van God

Niets werkelijks kan bedreigd worden, niets onwerkelijks bestaat. Hierin ligt de vrede van God.

God is een schuilplaats

Van oudsher is God een schuilplaats Zijn armen dragen u voor eeuwig. - Deut. 33 : 27

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij heeft betekend

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat HIJ/ZIJ voor MIJ/ONS heeft betekend, HEB IK/HEBBEN WIJ afscheid moeten nemen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Do not mourn my death, celebrate my life

Do not mourn my death, celebrate my life.

Een engel kwijt

De hemel is een engel rijker, wij zijn er een kwijt. Ik wens je veel sterkte met dit grote verlies.

Een mengeling van pijn en tranen

Een mengeling van pijn en tranen, slechts af en toe een sprankje hoop. Gedreven door een sterke wilskracht, hoewel het onheil nader sloop, je gedachtenis zal immer blijven. Te vroeg ben je van ons heengegaan, we hebben heel veel respect voor je en zijn je dankbaar voor alles wat je voor iedereen hebt gedaan!

En opeens zijn de kleuren dof en smaakt niets meer lekker

En opeens zijn de kleuren dof en smaakt niets meer lekker.

Engelse quote condoleance

Ever has it been that love knows not its own depth until the hour of separation. - Kahlil Gibran

Geconfronteerd met het lijden

Als je geconfronteerd wordt met het lijden, baten mooie woorden niet.

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen

Geheel in ZIJN/HAAR stijl HEB IK/HEBBEN WIJ afscheid genomen van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Genesis 3 : 19

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren (Genesis 3 : 19)

Gezang 179 : 3

Rust mijn ziel, uw God is Koning (Gezang 179 : 3)

Gezang 440

Ik heb vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. (Gezang 440)

Groot is het gemis

Groot is het gemis, mooi zijn de herinneringen die blijven.

Herdenken

Zolang wij leven blijft HIJ/ZIJ leven, HIJ/ZIJ is een deel van ons, zolang wij HEM/HAAR herdenken.

Herinneringen verbinden

Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet.

Het einde is het begin van alles

Leef met de gedachte dat het begin geen einde is, maar het einde het begin van alles is.

Het leven van een mens is als een voetstap in het zand

Het leven van een mens is als een voetstap in het zand, die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt tussen zee en strand.

Het verlies was er al voor het einde...

Het verlies was er al voor het einde, voordat het afscheid kwam. Toen die onzekere verwarring, die bezit van je gedachten nam. Zoals je bleef strijden, om bij ons te leven, dan hopen wij, dat je nu de rust is gegeven.

Het wordt stil als er geen stem meer klinkt

Het wordt stil als er geen stem meer klinkt.

Hij/zij verraste ons en iedereen

HIJ/ZIJ stond vol in het leven had nog vele plannen maar verraste ons en iedereen.

Hoe kunnen wij de dood begrijpen

Hoe kunnen wij de dood begrijpen; wij begrijpen het leven nog niet eens.

Ich bin der Welt abhanden gekommen

Ich bin der Welt abhanden gekommen.

If you are really alive, full of energy, you can die happily

If you are really alive, full of energy, you can die happily. - Osho

Ik heb de strijd gestreden

Ik heb de strijd gestreden, de goede strijd van het geloof. Dit is de kroon van mijn leven.

Ik legde mij en sliep

Ik legde mij en sliep, ik wist dat wie mij schiep, voor mijn behoud zou waken.

Ils qui sont décédés ne sont pas partis ils sont seulement invisibles

Ils qui sont décédés, ne sont pas partis, ils sont seulement invisibles.

In droefheid gedenken wij

In droefheid gedenken wij zijn sterven, in dankbaarheid zijn liefde van man, vader, vriend en medemens. In vreugde de vervulling van zijn bestemming in eeuwigheid, bij onze Schepper, God de Heer.

In paradisum

In paradisum deducant te angeli; in tuo adventu suscipiant te martyres et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. Chorus angelorum te suscipiat et cum Lazaro, quondam paupere, aeternam habeas requiem. Vertaling: Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. Moge het koor van de engelen u ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme, de eeuwige rust ontvangen.

In Uw handen beveel ik mijn geest

Domine, in manus tuas commendo spiritum meum. Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest. (Lucas 23 : 46)

Ingeslapen na een paar laatste moeilijke maanden, in volle berusting en grote tevredenheid

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid tijdens het leven

Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die HIJ/ZIJ tijdens ZIJN/HAAR leven mocht ontvangen is in alle vrede heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

It is in dying that we find eternal life

It is in dying that we find eternal life.

Je leven was een mooie melodie, beleefd in goede harmonie

Je leven was een mooie melodie, beleefd in goede harmonie.

Je me souviens, des jours anciens, et je pleure

Je me souviens Des jours anciens Et je pleure. - Paul Verlaine,'Chanson d'automne'

Je raakt mijn/ons hart

Nu je MIJN/ONZE handen niet meer aan kunt raken, raak je MIJN/ONS hart nog duidelijker aan.

Je wilde nog zoveel

Je wilde nog zo veel maar had niet meer de kracht. Je ziekte had je volkomen in zijn macht. Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden. Al je zorgen en verdriet behoren tot het verleden.

Jouw licht dat schijnt

De gloed van de avond, het zonlicht verdwijnt, wij lopen nu allen in jouw licht dat schijnt.

Korte bedanktekst na overlijden

Een woord, een gebaar of een kaart doet je zo goed, wanneer je iemand die je zo liefhebt, missen moet.

Laat mij slapend op U wachten

Laat mij slapend op U wachten, Wanneer ik eenmaal onverwachts zou sterven, mijn lieve kind’ren, wees dan niet ontdaan. Ik mocht in ‘t leven zoveel goeds verwerven; Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan. En als ik soms, in donk’re zorgen-dagen, Zijn licht niet zag en angstig tot Hem riep, heeft Hij gehoord: en voor ik iets kon vragen, voelde ík de hand van Hem, Die naast mij liep. Ik bid dat God mij ‘t afscheid licht zal maken, (scheiden van jullie zal zo moeilijk zijn) en dat ik op een morgen zal ontwaken in ‘t warme licht van ’s hemels zonneschijn.

Laissez tomber sur moi, vos doux regards d'amour

Laissez tomber sur moi Vos doux regards d'amour. (Les feuilles mortes)

Langzaam uit dit leven weggegleden, God weet waarheen

Langzaam uit dit leven weggegleden, God weet waarheen.

Le vrai tombeau des morts

Le vrai tombeau des morts n’est pas au cimétière mais au Coeur des vivants. - Jean Cocteau

Liefde reikt over de tijd heen

Liefde reikt over de tijd heen.

Lucas 2 : 9

En de heerlijkheid des Heren Omstraalde Hem …. (Lucas 2 : 9)

medeleven betuigen

Ik zie hem nog zo voor me, zo sterk als een beer, maar uiteindelijk kon zijn lichaam niet meer. Zijn vechtlust was bijna niet te temmen, alleen iets bovenmenselijks kon dit leven remmen. Het verlies was er al voor het einde, het verdriet voordat het afscheid kwam. Maar als we je bezochten elke keer, dan was er steeds die glimlach weer. We voelden met je mee, je onuitgesproken verdriet nu rouwen wij om jouw verlies, maar treuren niet. De hele wereld stond nog voor hem open het heeft niet zo mogen zijn zijn ogen voorgoed gesloten dit doet zoveel pijn Het is moeilijk te aanvaarden dat je weg bent van deze aarde Altijd stond je klaar voor ons en voor een ander Weinig nemen en veel geven altijd hartelijk en warm Geslaagd ben je in jouw leven je hebt ons een goed voorbeeld gegeven

Micha 7 : 8b

Al zit ik in het duister, de Here zal mij tot licht zijn. (Micha 7 : 8b)

Mijn leven was ten volle waard geleefd te worden

Mijn leven was ten volle waard geleefd te worden.

Mijn troost is dat je er ooit was

Mijn troost is dat je er ooit was.

Na de tranen van verdriet volgt de bemoediging van de herinnering

Na de tranen van verdriet volgt de bemoediging van de herinnering.

Na een lang en zoekend leven vond HIJ/ZIJ eindelijk rust en vrede

Na een lang en zoekend leven vond HIJ/ZIJ eindelijk rust en vrede.

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet ZIJN/HAAR deel werd, is rustig ingeslapen MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Na jaren van strijd

Met het heengaan van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]is een einde gekomen aan jaren van strijd.

Natuur verwondert en overdondert

Natuur verwondert, overdondert soms en laat in al haar rijkdom, leegte na.

Net zoals de sterke stroom van een waterval

Net zoals de sterke stroom van een waterval niet kan worden gekeerd, zo is ook de beweging van een mensenleven, onomkeerbaar. - Boeddha

Niet de voorbije dagen zijn het leven

Niet de voorbije dagen zijn het leven, doch de dagen die men zich herinnert.

Noem de dood niet slecht als het leven goed is geweest

Noem de dood niet slecht als het leven goed is geweest.

Nooit te oud om te leven, altijd te jong om te sterven

Nooit te oud om te leven, altijd te jong om te sterven.

O, wat moet ik missen

O, wat moet ik missen wat moet ik iedere dag weer vaarwel zeggen en achterlaten - Anna Enquist

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. In alle eeuwigheid, ben jij.

One door closes; another one opens

Whenever God closes a door on mankind, He opens a window in heaven so the light can shine forever!

Only time can ease this pain

Only time can ease this pain.

Op de leeftijd van xx jaar is van ons heengegaan

Op de leeftijd van XX jaar is van ons heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Overgegaan naar het Licht

NAAM DIERBARE is overgegaan naar het Licht.

Overlijden na kort ziekbed

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee HIJ/ZIJ ons tijdens ZIJN/HAAR leven heeft omringd, en dankbaar dat HEM/HAAR een langer lijden bespaard is gebleven, GEVEN WIJ/GEEF IK u kennis dat na een kortstondige ziekte van ONS/MIJ is heengegaan MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Prachtige jaren

Prachtige jaren, niet treuren dat ze voorbij gingen, glimlachen dat ze er geweest zijn.

Psalm 116 : 7

Kom tot rust, mijn ziel, de Heer is je te hulp gekomen. (Psalm 116 : 7)

Psalm 61 : 3

Vanaf het einde van de aarde roep ik U om hulp, want ik bezwijk! Help mij de rots te beklimmen die te hoog is voor mij. Laat mij als kleine vogel schuilen mogen waar G’uw vleuglen om mij slaat. (Psalm 61 : 3)

Psalm 91

Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood. (Psalm 91)

Rots in de branding

Je was een rots in de branding en koerste recht door zee. Je trotseerde storm en golven alleen had je de wind niet mee.

Spreek het woord dat mij vertroosting geeft

Spreek Gij ’t woord, dat mij vertroosting geeft. Dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede. Ontsteek de vreugde die geen einde heeft. Wil alle liefde aan deze mens besteden.

Te snel voorbij, de vele dromen

Te snel voorbij, de vele dromen, oneerlijk is het lot, dat nu is gekomen.

Teneergeslagen

Terneergeslagen moesten wij toezien hoe HIJ/ZIJ ons huis verliet om niet meer terug te keren.

Those who love us

Those who love us, never really leave.

Toch nog onopgemerkt ontgleden

HIJ/ZIJ is ons toch nog onopgemerkt ontgleden. HIJ/ZIJ keerde in, en ademde zo diep dat het weer leek of HIJ/ZIJ alleen maar sliep. - Jean Pierre Rawie

Tot het einde toe zelfstandig

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Uw hand op mijn schouder gaf mij rust en vertrouwen

Uw hand op mijn schouder gaf mij rust en vertrouwen.

Veel te snel

Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Veilig in Gods haven

De koers was gezet, na een zware storm, veilig in Gods haven.

Verbonden met de stem van ons hart

De tijd voorbij, zomaar en toch diep verbonden met de stem van ons hart.

Verdrietig, maar trots op wie hij/zij was

Verdrietig, maar trots op wie HIJ/ZIJ was, hebben wij afscheid moeten nemen van onze [NAAM DIERBARE].

Verliezen van wat je liefhebt

Het is minder erg om iets te verliezen wat je liefhebt, dan dat je het nooit hebt gehad.

Vol liefde, zorgzaamheid en soms een traan

Vol liefde, zorgzaamheid en soms een traan. Tot op de grens van ZIJN/HAAR aardse bestaan.

Voor altijd uit het oog

Voor altijd uit het oog, maar voor altijd in het hart.

Voorbij zijn grenzen gestreden voor leven, maar ontwapend door de dood

Voorbij zijn grenzen gestreden voor leven, maar ontwapend door de dood.

Wanneer het einde nadert

Wanneer het einde nadert, is je grootste troost een nieuw begin.

Wat was, is geweest.

Wat was, is geweest. - A. Roland Holst

Weggaan kun je beschrijven als een soort blijven

Weggaan kun je beschrijven als een soort blijven. Niemand wacht want je bent er nog. Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg. - Rutger Kopland

Wij nemen afscheid

Wij nemen afscheid van MIJN/ONZE NAAM DIERBARE

Wisseling

Daar is geen einde, daar is geen begin; Het enige zijnde is wisseling.

Über allen Gipfeln ist Ruh

Über allen Gipfeln ist Ruh - J.W. von Goethe

Zacht, kalm en voldaan

Zacht, kalm en voldaan, omringd door ZIJN/HAAR geliefden is van ons weggegleden MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Zakelijke rouwtekst 2 - plotseling overlijden

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriend NAAM

Zakelijke rouwtekst 5 - grote toewijding

Met grote toewijding heeft HIJ/ZIJ zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven.

Zijn leven stond in dienst van de naaste.

Zijn leven stond in dienst van de naaste. Hij zag in Jezus een groot voorbeeld.

Zijn/haar hart klopte tot het laatst voor anderen

ZIJN/HAAR hart klopte tot het laatst voor anderen, maar had geen kracht meer voor zichzelf.

Zo na aan ons verwant

Zo na aan ons verwant Zo ver van ons gescheiden - Ida Gerhardt

Zo veel wat we voelen

Soms is er zo veel wat we voelen Maar zo weinig wat we kunnen zeggen....

Zoals jij was er niet één

De wereld is vol mensen, maar zoals jij was er niet één.

Zon, maan, sterren ... en jij

Nu denkt aan mij: De zon, de maan, de sterren en jij.

Zonder NAAM is alles anders

Zonder NAAM is alles anders, de leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden. Het is voor ons toch een grote troost te weten, hoe geliefd HIJ/ZIJ was en hoe HIJ/ZIJ werd gewaardeerd.

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan

Zover we konden zijn we met je meegegaan. Nu moeten we je laten gaan. Heden overleed MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE].

Onze rouwkaarten

Ekomi
Kaartje2go krijgt een 9.2 uit 10 van 21.195 beoordelingen

Kunnen we je ergens mee helpen?

Neem gerust contact met ons op.