Kaart teksten rouwkaarten

1 Petrus 5 : 10

Doch de God van alle genade
die u in Christus geroepen heeft
tot Zijn eeuwige heerlijkheid,
hij zal u, na een korte tijd van lijden,
volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
(1 Petrus 5 : 10)

2 Korinthiërs 3 : 17b

Waar de Geest des Heren is,
Daar is vrijheid.
(2 Korinthiërs 3 : 17b)

A gift for such a little while

A gift for such a little while,
Your loss just seems so wrong,
You should not have left before us,
It’s with loved ones you belong.

A pure heart and a clean conscience are as two wings attached to the soul

A pure heart and a clean conscience
are as two wings attached to the soul.

Aan alle geliefden een afscheidskus en alle bekenden een laatste groet

Aan alle geliefden een afscheidskus
en alle bekenden een laatste groet.

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het hem/haar zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden

Aan het einde van een veelzijdig en gelukkig leven, waarin het HEM/HAAR zwaar viel de beperkingen van de laatste periode te aanvaarden, GEEF IK/GEVEN WIJ kennis van het overlijden van MIJN/ONZE [NAAM DIERBARE]

Abba Vader

Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba Vader, U alleen, U behoor ik toe.

Afscheid nemen

Afscheid nemen van een VADER/MOEDER en OPA/OMA doet pijn.
Want als voorheen zal het nooit meer zijn.
Eens komt een ieder hiervoor te staan.
En moet je wat je dierbaar is toch laten gaan.
De lege plek in ons midden moeten we accepteren.
Op fijne herinneringen zullen we moeten teren.
Gelukkig zijn die er in overvloed
En daaruit putten we moed.
Hij heeft ons zoveel liefde gegeven.
En zal altijd in onze harten voortleven.

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering is.

Afscheid van een dier

Twee donkerbruine ogen,
kijken mij heel droevig aan.
Het is alsof ze willen vragen:
"Is het tijd voor mij om te gaan?"
Verdrietig moet ik dit beamen,
'k houd je zachtjes tegen mij aan.
Een laatste twinkeling in jouw ogen,
en toen het nachtelijke zwart.
Heel veel dank voor al je liefde,
heel veel dank voor al je trouw.
Ga nu maar slapen,
baasje houdt zo veel van jou.

Alle geluid dat nog van verre sprak

Alle geluid dat nog van verre sprak
verstierf - de wind, de wolken, alles gaat
al zachter en zachter - alles wordt zo stil......
"De avond" - Willem Kloos

Alle goede herinneringen blijven, maar er komen geen nieuwe bij

Alle goede herinneringen blijven,
maar er komen geen nieuwe bij.

Alleen de herinnering resteert

Nu VADER/MOEDER er niet meer is
resteert alleen de herinnering
maar die is zo geweldig dat HIJ/ZIJ daarin
voor ons blijft leven.

Alles gaat door

Alles gaat door.
De ziel vindt zijn weg en leeft.

Alles is geregeld, het is tijd om te gaan en ik heb het op mijn manier gedaan

Alles is geregeld, het is tijd om te gaan
en ik heb het op mijn manier gedaan.

Alles van waarde is weerloos

Alles van waarde is weerloos.
- Lucebert

Als een vogel in de blauwe lucht

Als een vogel in de blauwe lucht
is opgevlogen voor zijn laatste vlucht
kan het ook zo voor een mens vergaan
als een eind komt aan zijn aards bestaan.
- R.

Als het leven geen waarden meer kent

Als het leven geen waarden meer kent,
dan is het onherroepelijk, pijnlijk en
onvergetelijke afscheid aanvaardbaar.

Als het lichaam niet meer wil

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

Als iets liefs je verlaat, blijft nog altijd de liefde

Als iets liefs je verlaat,
blijft nog altijd de liefde.

Als je te moe bent om te leven, is eeuwige rust een zegen

Als je te moe bent om te leven
is eeuwige rust een zegen

Als leven lijden wordt, is sterven een gewin

Als leven lijden wordt,
is sterven een gewin.

Als warm wassend tij

Vervangend weten
Glijdend naar mist
Was je vergeten
Wat je ooit wist
Nu er weer licht is
Weet - voelen wij
Is wat verricht is
Als warm wassend tij.

Altijd samen in gedachten, in gedachten voor altijd samen

Altijd samen in gedachten,
in gedachten voor altijd samen.

Altijd waar wij zijn

Zij, die wij liefhebben en die van ons zijn heengegaan
zijn niet meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.