Actievoorwaarden: NESCAFÉ GOLD Kaartje2go actie 2018

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de NESCAFE GOLD Kaartje2go actie 2018 van Kaartje2go B.V. , Eekwal 6, 8011 LD Zwolle (“Kaartje2go”) i.sm. Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen (“Nestlé”).
 2. De actievoorwaarden zijn te verkrijgen bij de Kaartje2go en Nestlé Consumentenservice.
 3. Kaartje2go en Nestlé behouden zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Kaartje2go daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zullen door Kaartje2go bekend worden gemaakt via de Actiewebsite (www.kaartje2go.nl/nescafe).


Deelname

 1. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 2. Per naam, achternaam en e-mailadres combinatie kan maximaal 1 keer worden deelgenomen.
 3. Door deel te nemen aan de Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.


Actieopzet

 1. De actieperiode loopt van maandag 29-10-2018 06:00 tot en met maandag 3-12-2018 24:00 of zo lang de voorraad strekt.
 2. Deelnemers kunnen via www.kaartje2go.nl/nescafe gratis een kaart bestellen door tijdens het bestelproces de actiecode ‘nescafe’ in te vullen.
 3. Bij de kaart zitten 2 samples Nescafé Gold Mixes bijgesloten.
 4. Deelnemers kunnen kiezen uit 6 verschillende designs kaarten welke tijdens het bestelproces kunnen worden gepersonaliseerd.
 5. Het bezorgadres van de kaart moet zich in Nederland begeven.


Privacy

 1. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan deze Actie worden verwerkt door Kaartje2go met inachtneming van de privacyverklaring van Kaartje2go, zoals vermeld op /contact/privacy-en-cookies. Persoonsgegevens worden door Kaartje2go niet gedeeld met Nestlé of andere derden.


Aansprakelijkheid

 1. Kaartje2go en Nestlé en daar aan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de Actiewebsite of enige hieraan gelinkte site, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Kaartje2go en/of Nestlé.
 2. Kaartje2go en Nestlé zijn niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. Kaartje2go en Nestlé dragen geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie voortvloeien. Kaartje2go en Nestlé zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.


Slotbepalingen

 1. Op deze promotie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Voor informatie over de producten van Nescafé kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Nestlé:
  - per telefoon op het nummer 020 5699 699;
  - per brief op het adres: Nestlé Nederland, t.a.v. Consumentenservice, Antwoordnummer 1199, 1180 VD Amstelveen
  -via het online contactformulier op de website wwww.nestle.nl
  -via email: consumentenservice@nl.nestle.com.
 1. Voor extra informatie, eventuele meldingen met betrekking tot de Actie of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de consumentenservice van Kaartje2go:
  - per telefoon op het nummer 030-8700270
  - via het online contactformulier op de website www.kaartje2go.nl
  - via email: info@kaartje2go.nl
 2. Kaarten die meer dan 7 dagen na afloop van de actie (03-12-2018) worden ingepland zullen niet bezorgd worden.


Afhankelijk van de aard van uw vraag/melding en manier waarop u contact heeft opgenomen met de consumentenservice, krijgt u telefonisch, per brief of per email antwoord. U kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

Vastgesteld op 13-11-2018