Inspiratie voor elk levensmoment
Blog Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Via het blog van Kaartje2go worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kaartje2go B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet stelt. Kaartje2go B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 11 april 2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel je onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die het blog als particulier of als werknemer gebruiken.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een inspiratie mailing waarmee wij geïnteresseerden willen informeren en inspireren over (nieuwe) artikelen op ons blog. E-mailadressen van bezoekers kunnen worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Verder worden jouw contactgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op ons blog zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten (bijvoorbeeld Facebook) jouw persoonsgegevens. Als je dit niet prettig vindt, raden wij je aan om geen gebruik te maken van social media, of om altijd na het gebruik van social media direct weer uit te loggen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via blogteam@kaartje2go.nl.

Cookies

Net als bijna alle websites maakt ook Kaartje2go gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Zoals je van ons gewend bent, gaan wij zeer zorgvuldig om met jouw privacy. De cookies die Kaartje2go gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens. Je kunt de cookies uitzetten via je browser, maar dit betekent dat het blog niet altijd goed zal werken.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics cookies. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers het blog gebruiken en kunnen niet door anderen worden gelezen. Wij gebruiken deze informatie om het blog continu te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je kunt Google Analytics cookies uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 
Inspiratie en tips ontvangen?